Вірменський число від 1 до 100

# Writing your language Writing Reading
0 нулю զրո -
1 один մեկ -
2 два երկու -
3 три երեք -
4 чотири չորս -
5 п'ять հինգ -
6 шість վեց -
7 сім յոթ -
8 вісім ութ -
9 дев'ять ինը -
10 десять տասը -
11 одинадцять տասնմեկ -
12 дванадцять տասներկու -
13 тринадцять տասներորդ -
14 чотирнадцять տասնչորս -
15 п'ятнадцять տասնհինգ -
16 шістнадцять տասնվեց -
17 сімнадцять տասնյոթ -
18 вісімнадцять տասնութ -
19 дев'ятнадцять տասնինն -
20 двадцять քսան -
21 двадцять один քսան -
22 двадцять два քսան երկու -
23 двадцять три քսաներեք -
24 двадцять чотири քսանչորս -
25 двадцять п'ять քսանհինգ -
26 двадцять шість քսանվեց -
27 двадцять сім քսան յոթ -
28 двадцять вісім քսան ութ -
29 двадцять дев'ять քսանինը -
30 тридцять երեսուն -
31 тридцять один երեսուն մեկ -
32 тридцять два երեսուն երկու -
33 тридцять три երեսուն երեք -
34 тридцять чотири երեսուն չորս -
35 тридцять п'ять երեսուն հինգ -
36 тридцять шість երեսուն վեց -
37 тридцять сім երեսուն յոթ -
38 тридцять вісім երեսուն ութ -
39 тридцять дев'ять երեսուն ինը -
40 сорок քառասուն -
41 сорок один քառասունմեկ -
42 сорок два քառասուներկու -
43 сорок три քառասուներեք -
44 сорок чотири քառասունչորս -
45 сорок п'ять քառասունհինգ -
46 сорок шість քառասունվեց -
47 сорок сім քառասունյոթ -
48 сорок вісім քառասունութ -
49 сорок дев'ять քառասուն ինը -
50 п'ятдесят հիսուն -
51 п'ятдесят один հիսունմեկ -
52 п'ятдесят два Հիսուն երկու -
53 п'ятдесят три Հիսուն երեք -
54 п'ятдесят чотири հիսունչորս -
55 п'ятдесят п'ять հիսունհինգ -
56 п'ятдесят шість հիսուն վեց -
57 п'ятдесят сім հիսունյոթ -
58 п'ятдесят вісім հիսուն ութ -
59 п'ятдесят дев'ять հիսուն ինը -
60 шістдесят վաթսուն -
61 шістдесят один վաթսուն մեկ -
62 шістдесят два վաթսուն երկու -
63 шістдесят три վաթսուն երեք -
64 шістдесят чотири վաթսուն չորս -
65 шістдесят п'ять վաթսուն հինգ -
66 шістдесят шість վաթսուն վեց -
67 шістдесят сім վաթսուն յոթ -
68 шістдесят вісім վաթսունութ -
69 шістдесят дев'ять վաթսունինը -
70 сімдесят յոթանասուն -
71 сімдесят один յոթանասուն մեկ -
72 сімдесят два յոթանասուն երկու -
73 сімдесят три յոթանասուն երեք -
74 сімдесят чотири յոթանասուն չորս -
75 сімдесят п'ять յոթանասուն հինգ -
76 сімдесят шість յոթանասուն վեց -
77 сімдесят сім յոթանասուն յոթ -
78 сімдесят вісім յոթանասունութ -
79 сімдесят дев'ять յոթանասուն ինը -
80 вісімдесят ութսուն -
81 вісімдесят один ութսուն մեկ -
82 вісімдесят два ութսուն երկու -
83 вісімдесят три ութսուն երեք -
84 вісімдесят чотири ութսունչորս -
85 вісімдесят п'ять ութսունհինգ -
86 вісімдесят шість ութսուն վեց -
87 вісімдесят сім ութսուն յոթ -
88 вісімдесят вісім ութսուն ութ -
89 вісімдесят дев'ять ութսուն ինը -
90 дев'яносто իննսուն -
91 дев'яносто один իննսուն մեկ -
92 дев'яносто два իննսուն երկու -
93 дев'яносто три իննսուն երեք -
94 дев'яносто чотири իննսուն չորս -
95 дев'яносто п'ять իննսունհինգ -
96 дев'яносто шість իննսունվեց -
97 дев'яносто сім իննսուն յոթ -
98 дев'яносто вісім իննսուն ութ -
99 дев'яносто дев'ять իննսուն ինը -
100 Сто հարյուր -