Перська число від 1 до 100

# Writing your language Writing Reading
0 нулю صفر -
1 один یک -
2 два دو -
3 три سه -
4 чотири چهار -
5 п'ять پنج -
6 шість شش -
7 сім هفت -
8 вісім هشت -
9 дев'ять نه نفر -
10 десять ده -
11 одинадцять یازده -
12 дванадцять دوازده -
13 тринадцять سیزده -
14 чотирнадцять چهارده -
15 п'ятнадцять پانزده -
16 шістнадцять شانزده -
17 сімнадцять هفده -
18 вісімнадцять هجده -
19 дев'ятнадцять عدد نوزده -
20 двадцять بیست -
21 двадцять один بیست و یک -
22 двадцять два بیست و دو -
23 двадцять три بیست و سه -
24 двадцять чотири بیست و چهار -
25 двадцять п'ять بیست و پنج -
26 двадцять шість بیست و شش -
27 двадцять сім بیست و هفت -
28 двадцять вісім بیست و هشت -
29 двадцять дев'ять بیست و نه -
30 тридцять سی -
31 тридцять один سی و یک -
32 тридцять два سی و دو -
33 тридцять три سی وسه -
34 тридцять чотири سی و چهار -
35 тридцять п'ять سی و پنج -
36 тридцять шість سی و ششم -
37 тридцять сім سی و هفت -
38 тридцять вісім سی و هشت -
39 тридцять дев'ять سی و نهم -
40 сорок چهل -
41 сорок один چهل و یک -
42 сорок два چهل و دو -
43 сорок три چهل و سه -
44 сорок чотири چهل و چهار -
45 сорок п'ять چهل و پنج -
46 сорок шість چهل و شش -
47 сорок сім چهل و هفت -
48 сорок вісім چهل و هشت -
49 сорок дев'ять چهل و نه -
50 п'ятдесят پنجاه -
51 п'ятдесят один پنجاه یک -
52 п'ятдесят два پنجاه دو -
53 п'ятдесят три پنجاه و سه -
54 п'ятдесят чотири پنجاه و چهار -
55 п'ятдесят п'ять پنجاه و پنج -
56 п'ятдесят шість پنجاه و شش -
57 п'ятдесят сім پنجاه و هفت -
58 п'ятдесят вісім پنجاه و هشت -
59 п'ятдесят дев'ять پنجاه و نه -
60 шістдесят شصت -
61 шістдесят один شصت یک -
62 шістдесят два شصت و دو -
63 шістдесят три شصت و سه و -
64 шістдесят чотири شصت و چهار -
65 шістдесят п'ять شصت و پنج -
66 шістдесят шість شصت و شش -
67 шістдесят сім شصت و هفت -
68 шістдесят вісім شصت و هشت -
69 шістдесят дев'ять شصت و نه -
70 сімдесят هفتاد -
71 сімдесят один هفتاد و یک -
72 сімдесят два هفتاد و دو -
73 сімдесят три هفتاد و سه -
74 сімдесят чотири هفتاد و چهار -
75 сімдесят п'ять هفتاد و پنج -
76 сімдесят шість هفتاد و شش -
77 сімдесят сім هفتاد و هفت -
78 сімдесят вісім هفتاد و هشت -
79 сімдесят дев'ять هفتاد و نه -
80 вісімдесят هشتاد -
81 вісімдесят один هشتاد و یک -
82 вісімдесят два هشتاد و دو -
83 вісімдесят три هشتاد و سه -
84 вісімдесят чотири هشتاد و چهار -
85 вісімдесят п'ять هشتاد و پنج -
86 вісімдесят шість هشتاد و شش -
87 вісімдесят сім هشتاد و هفت -
88 вісімдесят вісім هشتاد و هشت -
89 вісімдесят дев'ять هشتاد و نه -
90 дев'яносто نود -
91 дев'яносто один نود و یک -
92 дев'яносто два نود و دو -
93 дев'яносто три نود و سه -
94 дев'яносто чотири نود و چهار -
95 дев'яносто п'ять نود و پنج -
96 дев'яносто шість نود و شش -
97 дев'яносто сім نود و هفت -
98 дев'яносто вісім نود و هشت -
99 дев'яносто дев'ять نود و نه -
100 Сто یکصد -